Stránky

25.4.2016

Odborný článek pro EPRÁVO.CZ Digital na téma "Právní úprava obchodní firmy v NOZ" vypracovala JUDr. Vladimíra Knoblochová, spolupracující advokát a partner DBK Partners.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde

25.4.2016

Článek pro první číslo magazínu EPRÁVO.CZ na téma "Sjednocení výkladu některých sporných otázek týkajících se zápisů do obchodního rejstříku" zpracovala JUDr. Vladimíra Knoblochová, spolupracující advokát a partner DBK Partners.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde

25.4.2016

Článek pro magazín EPRÁVO.CZ na téma "Vlastnictví zaměstnavatele versus soukromí zaměstnance" publikovala Mgr. Lucie Ticháčková, spolupracující advokátka DBK Partners

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde

25.4.2016

Článek na téma "Počáteční nemožnost plnění v českém právu" vypracoval Mgr. Konstantin Lavrushin, spolupracující advokát DBK Partners.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde

8.2.2016

Článek na téma "Odklad provedení exekuce v důsledku složení jistoty a využití tohoto institutu v praxi" publikoval JUDr. Ondřej Vislocký, spolupracující advokát a partner, a JUDr. Martin Kareš, spolupracující advokát.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde

3.2.2016

V elektronickém (tabletovém) magazínu EPRAVO.CZ Digital vyšel článek v sekci Na návštěvě u DBK Partners.  Na otázky redaktorky odpovídal JUDr. Ondřej David, JUDr. Vladimíra Knoblochová a Mgr. Petr Burzanovský.

Celý článek si můžete přečíst zde

12.11.2015

Advokátní kancelář DBK PARTNERS získala prestižní ocenění Právnická firma roku 2015 v kategorii Transakční poradenství. „Vítězství vnímáme jako ocenění dlouhodobé práce, kterou pro naše klienty odvádíme a při níž se chceme odlišovat komplexností poskytovaných služeb. Kromě klasického právního poradenství zajištujeme pro klienty při každé transakci, případně i samostatně, daňové poradenství, účetní služby, a v neposlední radě pomáháme se zajišťováním potřebného akvizičního financovaní.“, říká Ondřej David, Managing Partner.

10.11.2015

V příloze lidových novin, právo a justice, se JUDr. Ondřej David, Ph.D. vyjádřil k vítězství v kategorii Transakční poradenství v soutěži Právnická firma roku 2015 a také k očekávanému vývoji na advokátním trhu.

Rozhovor je možné nalézt zde.

30.12.2014

V pravidelné příloze Lidových noviny, SERVIS LN, odpovídala JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS., advokátka a partnerka advokátní kanceláře DBK Partners na otázky, kdy je dobré se obrátit na advokáta či notáře, jak si vybrat toho správného, proč je výhodné uschovat peníze, důležité listiny, směnky či akcie právě u advokáta či notáře a jak dokáže notář vyřešit více než jen závěť a dědictví nebo ověření podpisu.

Příloha v PDF formátu

9.7.2014

Dne 28.5.2014 se v Praze konal benefiční večer s názvem „3 roky s DEJME DĚTEM ŠANCI“ na kterém byl nadaci za naši kancelář věnován šek v hodnotě 300.000 Kč, jejíž jedna část bude využita na podporu činnosti organizace a druhá část na podporu stipendijního projektu „Pomoz mi do života“, který hradí dětem náklady spojené se studiem. Za DBK Partners předala šek její výkonná ředitelka, paní Martina Pěkná.