Stát hodlá zatočit s ubytovnami. Nahradí je vlastními byty.

O zákonu o sociálním bydlení se stále vedou spory, ale některá jeho specifika už známe. Jedním z nich je konec ubytoven - nejpozději do roku 2022. Soukromí vlastníci nemovitostí se však budou moci podílet na vzniku socíálního bytového fondu.