NAŠE CHARAKTERISTIKA
Jsme významnou českou advokátní kanceláří poskytující komplexní právní služby. Náš tým tvoří právníci různého zaměření a odborných specializací.

Klíčové je pro nás vytvořit vysoce stabilní a expertní zázemí, které bude oporou při řešení specifických, či problémových situací a na které se bude moci klient s důvěrou obrátit.

„Věříme v neustálou sebereflexi, která nám umožňuje se neustále rozvíjet a být tak pro naše klienty plnohodnotným partnerem.“

O nás

Jsme významnou českou advokátní kanceláří poskytující komplexní právní služby. Náš tým tvoří zkušení právníci různého zaměření a odborných specializací.

Co děláme

Našim klientům tak poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech práva, včetně řešení případů s mezinárodním prvkem.

Při poskytování právních služeb klientům spolupracujeme s celou řadou externích odborníků, od spolupracujících advokátů – specialistů, po soudní znalce, auditory, daňové poradce či překladatele.

Vzhledem k tomu, že požadované právní služby vyžadují rovněž znalost jiného práva než českého, spolupracujeme dlouhodobě se zahraničními advokátními kancelářemi v různých státech, zejména v Evropě.

Snažíme se být originální a jiní v tom, jak uvažujeme.

O nás

Naší vizí je být významnou českou advokátní kanceláří, která se výrazně odlišuje od konkurence, a svými službami, přístupem a péčí ji daleko převyšuje. Chceme vynikat a přinášet klientům maximální servis, pohodlí a jistotu.

Náš tým tvoří zkušení právníci různého zaměření a odborných specializací. Díky nadstandardnímu zaměření se na zákazníka, integritě a aplikaci všech hodnot naší společnosti se chceme stát nejlepším partnerem v oboru. K získání této pozice nám pomůže individuální přístup k jednotlivým klientům a budování výkonného potenciálu u každého ze zaměstnanců.

Přidanou hodnotou pro naše klienty je dodání rychlého a efektivního řešení. Poskytujeme jim však více než jen řešení vzniklého problému. Umíme rizika předvídat a proaktivně tak klientům dáváme řadu doporučení. Našim cílem je spokojený zákazník, který naše služby využívá dlouhodobě, opakovaně a doporučuje je ostatním. Máme ověřeno, že image a jméno společnosti získává pravou hodnotu až v okamžiku, kdy je za ní vidět kvalitní práce.

Experti na transakční poradenství
a mezinárodní transakce

Ocenění

DBK PARTNERS byla za rok 2015 vyhlášena vítězem kategorie „Transakční poradenství“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Česká firma na mezinárodních trzích“ a doporučovanou v oblastech „Developerské a emovitostní projekty“.

DBK PARTNERS byla za rok 2016 vyhlášena vítězem kategorie „Transakční poradenství“. Dále doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Kapitálové trhy“ a „Daňové Právo“.

DBK PARTNERS byla za rok 2017 vyhlášena velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Česká firma na mezinárodních trzích“ a doporučovanou v oblastech „Developerské a nemovitostní projekty“, „Fúze a akvizice“, „Restrukturalizace a insolvence“, „Kapitálové trhy“, „Právo informačních technologií“ a „Daňové právo“.

DBK PARTNERS byla za rok 2018 vyhlášena vítězem kategorie „Česká firma na mezinárodních trzích“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláři v oblasti „Energetika a energetické projekty“ a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Kapitálové trhy“, „Veřejné zakázky“ a „Daňové Právo

DBK PARTNERS byla za rok 2019 vyhlášena vítězem kategorie „Česká firma na mezinárodních trzích“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláři v oblasti „Energetika a energetické projekty“, „Logistika a dopravní stavby“ a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Restrukturalizace a insolvence“, „Kapitálové trhy“, „Veřejné zakázky“ a „Daňové právo“.

DBK PARTNERS byla za rok 2020 vyhlášena vítězem kategorie „Česká firma na mezinárodních trzích“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláři v oblasti „Energetika a energetické projekty“, „Kapitálové trhy“ a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Restrukturalizace a insolvence“, „Firemní compliance“, „Logistika a dopravní stavby“ „Veřejné zakázky“ a „Daňové právo“.

DBK PARTNERS byla za rok 2021 vyhlášena vítězem kategorie „Česká firma na mezinárodních trzích“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Energetika a energetické projekty“, „Veřejné zakázky“, „Kapitálové trhy“ a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Právo hospodářské soutěže“, „Developerské a nemovitostní projekty“, „Fúze a akvizice“, „Restrukturalizace a insolvence“, „Bankovnictví a finance“, „Trestní právo“, „Daňové právo“, „Logistika a dopravní stavby“, „Zdravotnické právo.

DBK PARTNERS byla za rok 2022 vyhlášena vítězem kategorie „Energetika a energetické projekty“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Kapitálové trhy“, „Veřejné zakázky“ a „Česká firma na mezinárodních trzích“ a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Právo obchodních společností“, „Právo hospodářské soutěže“, „Developerské a nemovitostní projekty“, „Fúze a akvizice“, „Restrukturalizace a insolvence“, „Bankovnictví a finance“, „Telekomunikace a média“, „Trestní právo“, „Daňové právo“, „Logistika a dopravní stavby“ a „Zdravotnické právo“.

DBK PARTNERS byla za rok 2023 vyhlášena vítězem kategorie „Energetika a energetické projekty
a Česká firma na mezinárodních trzích. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Kapitálové trhy“, „Veřejné zakázky“,
Logistika a dopravní stavby a „Správa majetku
a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „
Právo obchodních společností“, „Právo hospodářské soutěže“, „Developerské a nemovitostní projekty“, „Fúze a akvizice“, „Restrukturalizace a insolvence“, „Bankovnictví a finance“, „Telekomunikace a média“, „Trestní právo“, „Daňové právo“,  a „Zdravotnické právo“.

Věříme v sílu spolupráce.
SILNÁ PARTNERSTVÍ

S kým spolupracujeme

Dlouhodobě spolupracujeme s uznávanými odborníky a specialisty.

Vzájemná spolupráce a důvěra nám umožňuje společně dosahovat těch nejlepších výsledků.

Pomáháme dětem.

Sponzoring

Advokátní kancelář DBK PARTNERS se věnuje charitativním a společenským aktivitám, které podporují sociálně znevýhodněné osoby, zejména pak děti a mladistvé.

Každoročně přispíváme nemalými finančními prostředky na vybrané projekty. Ve své sponzorské politice vyznáváme tradiční hodnoty a ctíme profesionální přístup. Zajímáme se o projekty kladně vnímané širokou veřejností, projekty kvalitní, které investují do vzdělání a zabezpečení budoucnosti.

Pomáháme lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav nemohou bez pomoci druhých o sebe postarat.

Spolupracujeme s neziskovou organizací DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., která poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech. Cílem této organizace je usnadnit dětem z dětských domovů úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova.

Naše kancelář finančně podporuje Stipendijní program organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., v rámci projektu „Pomoz mi do života…“.

DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz