Novinky

13. listopadu 2023

Právnická firma roku 2023 – Vítěz kategorie „Energetika a energetické projekty“ a „Česká firma na mezinárodních trzích“

Dbk partners se v roce 2023 podařilo obhájit prvenství z loňského roku, tedy v energetice a rovněž již poněkolikáté zvítězila v kategorii Česká firma na mezinárodních trzích.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

 

17. října 2023

Náležitosti Formy smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020

Tento článek se zabývá právními jednáními učiněnými v rozhodném období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.

Článek si můžete přečíst zde.

 

21. listopadu 2022

Právnická firma roku 2022 – Vítěz kategorie „Energetika a energetické projekty“

DBK má už více než dvacetiletou historii. Vždy jsme stavěli na vysoké odbornosti a porozumění podnikání našich klientů. Dlouhodobě se snažíme přinášet víc než čistě právní expertízu, například propojením s daňovou či investiční problematikou.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

 

19. listopadu 2021

Právnická firma roku 2021 – Vítěz kategorie „Česká firma na mezinárodních trzích“

V letošním roce naše kancelář slaví své 20. narozeniny. Ušli jsme společně s klienty velký kus cesty a nesmírně si vážíme toho, že s námi jsou, a to nejen v dobách ekonomického růstu, ale i v dobách, kdy všichni s obavami vyhlížíme, co nás čeká. To, že díky nim můžeme i v letošním roce přijmout ocenění „Česká firma na mezinárodních trzích“, je pro nás tím nejlepším dárkem, kterého si moc vážíme a který je pro nás současně závazkem nepolevit v tom, co děláme. Moc děkujeme!

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

6. října 2021

Kanceláře DBK PARTNERS spolu se SEDLAKOVA LEGAL pomohly s projektem modernizace systémů v elektrárně Temelín

DBK PARTNERS v roli právního poradce pomohla společnosti ČEZ při jednom z technicky nejnáročnějších projektů v historii České republiky, kterou byla částečná obnova a modernizace vybraných systémů kontroly a řízení. Na projektu se podílela i AK SEDLAKOVA LEGAL, jež se specializuje na softwarové právo.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

12. dubna 2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a obchodní korporace

K 1. červnu 2021 vstupuje v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

20. října 2020

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021.

Informace o změnách a povinnostech obchodních korporací vycházející z novely zákona č. 33/2020 Sb.

Celý newsletter na toto téma si můžete přečíst zde.

20. dubna 2020

Právní dopady pandemie COVID-19 na podnikání v ČR – část II.

Druhá část aktualit z oblasti práva v důsledku pandemie koronaviru.

Celý newsletter na toto téma si můžete přečíst zde.

31. března 2020

Právní dopady pandemie COVID-19 na podnikání v ČR

Vypracovali jsme aktuality z oblasti práva v důsledku pandemie koronaviru.

Celý newsletter na toto téma si můžete přečíst zde.

9. května 2019

EPRAVO.CZ DIGITAL – květen 2019

Je zaměstnavatel oprávněn poskytnout Policii ČR na její žádost informace o majetkových poměrech zaměstnance bez souhlasu soudu a bez souhlasu dotčeného zaměstnance?

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

11. dubna 2019

EPRAVO.CZ DIGITAL – duben 2019

Smrt je nejen nepříjemnou a velmi traumatizující událostí, s níž se – bohužel – setkává každý z nás, ale je též významnou právní skutečností.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

1. března 2019

EPRAVO.CZ DIGITAL – březen 2019

Lze odpovědnost za přestupek provozovatele vozidla podle zákona o silničním provozu založit na důkazu z „kamerového záznamu“ provozovaného obecní nebo městkou policií?

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

31. ledna 2019

EPRAVO.CZ DIGITAL – leden 2019

Žaloba na nahrazení prohlášení vůle aneb co má být obsahem žalobního petitu v případech, kdy zde není předchozí budoucími smluvními stranami shodně projevená vůle, a zákon přesto nařizuje takovou smlouvou uzavřít, a to aniž by vyčerpávajícím způsobem stanovil její obsah.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

3. prosince 2018

EPRAVO.CZ DIGITAL – listopad 2018

Mohou obce a města legitimně vynucovat splnění povinnosti uložené rozhodnutími, které lze vykonat formou správní nebo daňové exekuce, exekucí, kterou provádí na základě pověření a nařízení exekučního soudu soudní exekutor podle exekučního řádu?

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

1. prosince 2018

Vyhlášení DBK Partners v prestižní soutěži Právnická firma roku 2018

DBK PARTNERS byla za rok 2018 vyhlášena vítězem kategorie „Česká firma na mezinárodních trzích“. Dále velmi doporučovanou advokátní kanceláři v oblasti „Energetika a energetické projekty“ a doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Kapitálové trhy“, „Veřejné zakázky“ a „Daňové Právo

8. února 2018

Velmi doporučovaná advokátní kancelář v oblasti „Česká firma na mezinárodních trzích“

DBK PARTNERS, advokátní kancleář, s.r.o. byla za rok 2017 vyhlášena velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti „Česká firma na mezinárodních trzích“

30. října 2017

EPRAVO.CZ DIGITAL – říjen 2017

Jednostranné zvyšování nájemného bytu podle nového občanského zákoníku vs. regulované nájemné.

Mohlo by se zdát, že nová právní úprava jednostranného zvyšování nájemného bytu pronajímatelem nevyvolává v praxi přílišné komplikace z hlediska výkladu. V některých případech však může být i toto zvýšení komplikované.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

4. října 2017

Oznamování protiprávní činnosti se v Česku zatím nevyplácí

Whistleblowing – oznamování protiprávní činnosti – může být pro společnost značným přínosem. Oznamovatelé nekalého jednání ale zatím u nás čelí velkým rizikům.

Wistleblowing je anglický, obtížně přeložitelný pojem, který doslova znamená pískání na píšťalku (ve smyslu pískání faulu) a jímž se v přeneseném významu rozumí oznamování nekalého jednání. Z hlediska práva jde především o ochranu takového oznamovatele, protože bez ní může skončit nedobře. A v Česku také mnohdy tak končí. Často přijde o práci, přestože se potvrdí závažnost i pravdivost jeho oznámení.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

21. sprna 2017

EPRAVO.CZ DIGITAL – srpen 2017

Nejasnosti v insolvenčním řízení: jak správně uplatnit náhrady nákladů nalézacího řízení.

Že jsou s uplatňováním práva spojeny náklady, je známá věc, výjimkou nejsou ani insolvenční řízení. Mnohdy jde přitom o nemalé částky. Aktuálně se řeší otázka, kdy a jakou formou tyto náklady uplatnit.

Celý článek na toto téma si můžete přečíst zde.

DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz