JUDr. Martin Kareš

Trvale spolupracující advokát

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15849

e-mail: kares@dbkp.cz

VZDĚLÁNÍ
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2009, rigorózní zkouška na Právnické fakultě UK 2013)
Advokátem od roku 2014


JAZYKY
čeština


ZAMĚŘENÍ 
občanské právo, obchodní právo, právo nemovitostí, kolektivní investování


DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz