Mgr. Filip Wagner

Trvale spolupracující advokát

IČO: 72984147

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13470

e-mail: wagner@dbkp.cz

VZDĚLÁNÍ
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (abs. 2007)
Advokátem od roku 2010


JAZYKY
čeština, angličtina


ZAMĚŘENÍ 
občanské právo, smluvní právo, korporátní právo, občanské procesní právo, právo nemovitostí, právo veřejných zakázek


DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz