Mgr. Martin Vojtíšek, LL.M.

Trvale spolupracující advokát

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 19658

e-mail: vojtisek@dbkp.cz

VZDĚLÁNÍ
Fakulta právnická Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2015)
Law School, The Univesity of Melbourne (abs. 2017)
Advokátem od roku 2021


JAZYKY
čeština, angličtina


ZAMĚŘENÍ 
obchodní právo, občanské právo, správní právo, daňové právo


DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz