Mgr. Michaela Prunner (roz. Felegy)

Trvale spolupracující advokát

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16487

e-mail: prunner@dbkp.cz

VZDĚLÁNÍ
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2010)
Advokátem od roku 2015


JAZYKY
čeština, angličtina


ZAMĚŘENÍ 
obchodní právo, občanské právo, insolvenční právo


DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz